Persondatapolitik

Arthur Hotels A/S, Hotel Kong Arthur A/S og Ibsens Hotel A/S (disse benævnes herefter samlet ’Arthur Hotels’) er fælles dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Arthur Hotels overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster og kunder – hvilket også gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Arthur Hotels
c/o Hotel Kong Arthur
Nørre Søgade 11
1370 København K

Telefon: 33 45 77 00
E-mail: data@arthurhotels.dk

Denne Persondatapolitik samt, Arthur Hotels Bookingvilkår, Vilkår og Betingelser for Websitet, Arthur Hotels’ Cookiepolitik og andre af Arthur Hotels særskilte til enhver tid gældende vilkår og betingelser vedrørende behandling af Personoplysninger benævnes samlet “Persondatavilkårene”. Persondatavilkårene beskriver grundlaget for den måde, hvorpå vi behandler de personoplysninger, vi modtager fra dig, når du anvender vores ydelser, eller som vi indsamler om dig.

Hvis du bestiller hotelværelse eller konferencelokale hos os, behandler vi dine personlige oplysninger med det formål at kunne levere, håndtere, administrere, følge op og få betaling for din reservation.

Disse personoplysninger behandler vi:

 • Identitetsrelaterede data som navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, nummerplade, IP-adresse (hvis du bestiller på vores hjemmeside).
 • Gæsteregistreringsinformationer påkrævet ved lov, f.eks. pasoplysninger (registreres ved ankomst).
 • Betalingsoplysninger hvis du booker via Booking.com, GDS (Global Distribution System), e-mail eller telefon.
 • Indstillinger og andre anmodninger eller behov.
 • Det kan forekomme, at Arthur Hotels modtager oplysninger om allergier og handikap fra vores gæster, og i det omfang det er nødvendigt for at kunne imødekomme deres ønsker, behandler vi sådanne oplysninger.
 • Retsgrundlag for behandling af personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b og c, samt artikel 9 stk. 2 litra e.
 • Personoplysninger indsamlet i forbindelse med booking af hotelværelse eller konference opbevares i op til 6 år efter endt ophold. Dette er nødvendigt for at opfylde bogføringslovgivningen samt lovgivningen om registrering af gæster.
 • Personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke, men Arthur Hotels kan i henhold til lovgivningen eller efter afgørelse fra offentlig myndighed være forpligtet til at videregive personoplysninger.

Arthur Hotels indsamler og behandler dine Personoplysninger i den udstrækning, det er tilladt ved lov. Indsamling og behandling kan finde sted, når du foretager en reservation, anmoder om køb af en vores ydelser, når en person handler på dine vegne og lign. Arthur Hotels anvender forskellige metoder til indsamling af personoplysninger, det kan være via cookies, kundeundersøgelser og din tilmelding til nyhedsbreve og sociale medier.

Som tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster er der hos Arthur Hotels opsat videoovervågning ved indgangspartierne, gæste- og medarbejderområder i receptionerne, ved bar og lounge, i gårdhaverne og på parkeringspladsen. Al TV-overvågning slettes automatisk efter 30 dage.

På vores hjemmeside finder du information om vores hoteller, konferencefaciliteter og meget mere. Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi dine personlige oplysninger med det formål at kunne optimere vores hjemmeside samt indsamle viden og statistik om de besøgendes brug af siden. Analysen er anonymiseret og udføres i en aggregeret form. Oplysningerne fra analysen kan aldrig forbindes til en bestemt person.

Disse personoplysninger behandler vi:

 • Type af browser, søgetermer, netværkslokationer, nyhedsbrevstilmeldinger.
 • Retsgrundlag for behandling af personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra a og f.
 • Personoplysninger indsamlet i forbindelse med brug af hjemmeside opbevares, indtil det ikke længere er relevant.
 • Personoplysninger videregives ikke.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, når du indgår firmaaftale eller i forbindelse med dit ophold på vores hoteller. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dine personlige oplysninger med det formål at kunne sende dig nyheder om Hotel Kong Arthur og Ibsens Hotel eller at kunne invitere dig til særlige arrangementer. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve eller invitationer fra os, kan du kontakte os jf. nedenstående kontaktoplysninger eller afmelde dig nederst i nyhedsbrevet.

Disse personoplysninger behandler vi:

 • Navn og e-mailadresse.
 • Retsgrundlag for behandling af personoplysninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra a.
 • Personoplysninger indsamlet i forbindelse med nyhedsbreve opbevares personoplysninger indtil du afmelder din modtagelse af nyhedsbrev.
 • Personoplysninger videregives ikke.

Hvis du ansøger om en stilling i Arthur Hotels, behandler vi dine oplysninger for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen og for at kunne vurdere, om vi kan tilbyde dig ansættelse hos os. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt eventuelt oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgninger fra kandidater, som ikke tilbydes ansættelse, opbevares højst i 6 måneder efter afslaget er givet, medmindre andet er aftalt.

Hvis du bliver ansat hos Arthur Hotels, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere.

Arthur Hotels har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger f.eks. i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende backup af data.

Arthur Hotels’ medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Persondataforordningen giver dig en række rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Arthur Hotels behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (rettelse).
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Arthur Hotels har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme (retten til at blive glemt).
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser (ret til begrænsning).
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (indsigelsesret).
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Arthur Hotels efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne (samtykke).
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os jf. kontaktoplysningerne nedenfor.

Arthur Hotels anvender cookies til vores digitale ydelser. Yderligere oplysninger om, hvordan Arthur Hotels anvender cookies, samt hvordan du kan afvise brugen af cookies, finder du her Link.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Arthur Hotels behandling af personoplysninger eller overholdelse af persondatavilkårene, kan du henvende dig til Arthur Hotels A/S via e-mail til data@arthurhotels.dk eller sende et brev til Arthur Hotels A/S, Attn. Head of Finance, Nørre Søgade 11, 1370 København K, Danmark.

Hvis du ønsker at klage over Arthur Hotels behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at rette henvendelse til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.